Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Choć Woom ma być synonimem prostego wyboru i przejrzystych zasad to niestety zobowiązani jesteśmy do spisania regulaminu naszego sklepu w tej długiej formie.
Regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży za pośrednictwem internetu na stronie www.woomsklep.pl, zwanej dalej „sklepem internetowym”.

 

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - czyli dni od poniedziałku do piątku bez dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej, dzięki, której dostarczymy Ci twoje zamówienie. Usługa ta wykonywana jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Do wyboru masz:
-firmę kurierską
-Paczkomaty Inpost

3. Hasło - to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji

4. Konto Klienta - bezpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną)

5 Sprzedawca / Sklep -Małgorzata Bola prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

PHU Remal Małgorzata Bola

z siedzibą w Warszawie (03-289),

ul. Zmyślona 4,

NIP: 1180055947,

REGON: 015752659,

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

e-mail: kontakt@domowystomatolog.pl§ 2 Postanowienia ogólne


1.
Wszelkie prawa majątkowe, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, logotypów sklepu i treści ( w szczególności unikalnych opisów produktów) zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do Sprzedawcy. Korzystać z nich można wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą Sprzedawcy.


2.
Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla jak największej liczby urządzeń z dostępem do internetu. Należy mieć włączoną obsługę języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies


3.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies".  W trakcie przeglądania sklepu internetowego pliki te zapisywane są na urządzeniu Klienta. Pliki te nie wpływają na konfigurację urządzenia klienta ani na zainstalowane tam oprogramowanie. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.


4.Brak aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej może uniemożliwić złożenie zamówienia telefonicznie lub na stronie sklepu .


5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6.
Sklep zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii i innych materiałów, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy powszechnie uznane za obraźliwe lub wprowadzają innych w błąd.

7.
Sklep oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów. Należy się zatem odpowiednio zabezpieczać np poprzez programy antywirusowe. Nigdy nie poprosimy Cię o udostępnienie nam swojego hasła.

 

§ 3 Rejestracja

1.
W trakcie zakupów klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć konto klienta. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

2
W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać swoje dane bilingowe ( Imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail a dla firm - nazwę firmy i NIP) 
W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem i wyrażenie dodatkowych zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. 

3.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdej chwili zgodnie z prawem cofnięte.

4.
W trakcie rejestracji klient zabezpiecza dostęp do swojego  konta indywidualnym, wymyślonym przez siebie hasłem. 

5.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji.W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi jaką jest Konto Klienta. Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych wcześniej danych.

 

§ 4 Zamówienia

1.
Informacje będące na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Są jedynie zaproszenie Klienta do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez Klienta Towarów.

2.
Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.
Zamówienie można także składać telefonicznie jedynie w godzinach pracy infolinii .

4.
W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową należy każdy zamawiany towar dodać do tzw koszyka poprzez kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA" będący na karcie towaru. Po skompletowaniu zamówienia należy z koszyka przejść do formularzy gdzie wybieramy formę dostawy i formę płatności. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy Sklep informuje Klienta o pełnej cenie za towar i dostawę a także o dodatkowych kosztach jakie klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Zamówienie zatwierdzamy poprzez naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. 

5.
Jeżeli składasz zamówienie za pośrednictwem infolinii to podczas rozmowy telefonicznej musisz podać nazwę towaru i jego ilość. Następnie wybierasz sposób dostawy i płatności. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie adresu dostawy i numeru telefonu kontaktowego. W celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia należy również podać adres mailowy. Każdorazowo informujemy o cenie łącznej za zamówienie wraz z ceną dostawy i ewentualnie innymi dodatkowymi kosztami.

6.
Złożenie zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez klienta Towarów.

8.
Gdy zamówienie zostanie złożone, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego otrzymania.

9.
Następnie, po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zmiana statusu na “REALIZOWANE”). Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta (o której mowa w §4 ust. 6). Z chwilą gdy Klient otrzymana taką informację zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 5 Płatności

1.
Ceny na stronie sklepu odnośnie danego Towaru stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów (np koszt płatności), o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
 2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
 3. płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności
 4. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy

3.
W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu z serwisu płatności potwierdzenia o dokonanej wpłacie.

4.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.

§ 6 Dostawa

1.
Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
Sprzedawany towar jest nowy i bez wad, chyba że sprzedawca zaznaczył to w tytule produktu lub jego opisie.

3.
Sklep informuje o przewidywanej liczbie dni roboczych niezbędnych do realizacji i dostarczenia zamówienia do klienta.


4.
W trakcie składania zamówienia Klient wybiera Dostawce i za jego pośrednictwem Sprzedawca dostarczy zamówione Towary na adres wskazany przez Klienta. W przypadku wyboru Paczkomatów Inpost adresem Dostawy będzie adres wybranego paczkomatu.


5.
W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej  podany przy składaniu zamówienia informacja o wysyłce wraz z numerem przesyłki, umożliwiający jej śledzenie na stronie wybranego dostawcy

6.
Klient powinien sprawdzić zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

7.
Sprzedawca, zgodnie z wyborem Klienta, dołącza do przesyłki paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.


W celu otrzymania faktury VAT Klient w trakcie składania zamówienia powinien zadeklarować, że dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca. Zgłoszenie takie następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zakupowym, podanie numeru NIP i wybór faktury VAT jako dokumentu sprzedaży.

 

8.
Po wysłaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi na adres jego poczty elektronicznej niezobowiązujące zaproszenie do wyrażenia opinii o przeprowadzonej transakcji i zamówionych towarach. 


§ 7 Rękojmia

1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego (powystawowego) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.

3.
Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

4.
Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres skrzynki elektronicznej sklepu lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 

5.
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy określony w § 1 ust. 5.

6.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni  od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

7.   
Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

8.
Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ 8 Reklamacje

1.
Wszystkie reklamacje odnośnie zakupionego towaru, realizacji umowy sprzedażny czy usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres skrzynki elektronicznej Sklepu.

2.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji.

 

§ 9 Gwarancja

1.
Niektóre towary (np. szczoteczki elektryczne, irygatory) mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora.

2.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca jej istnienia jest każdorazowo prezentowana na stronie danego produktu.

3.
Naprawy z tytułu gwarancji należy przeprowadzać bezpośrednio w autoryzowanych serwisach danego producenta.


§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) i z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie 

2.
Termin 14 dni liczymy od dnia dostarczenia towaru do Klienta.

3.
Odstąpić od Umowy można, składając odpowiednie oświadczenie pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na piśmie-formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 w/w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.
Sklep umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej sklepu, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru w celu szybkiej identyfikacji przesyłki. Numer powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru nie stanowi przeszkody w zwrocie produktu.

5.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,


6.
Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

7.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.
Zwrotu pieniędzy Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Chodzi między innymi o  umowy, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 11 Treści zamieszczane przez Klientów

1.
Treści na stronach sklepu są zamieszczane przez klientów w sposób dobrowolny. Treści nie mogą naruszać praw i dóbr osób trzecich, być niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Treści te nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.


2. Zamieszczając treści na stronie Klient wyraża zgodę na ich publikowanie oraz upoważnia Sprzedawcę do nieodpłatnego ich wykorzystania w tym do dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów.

4.
Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

5.
Gdy Klient lub jakikolwiek podmiot uzna, iż treści będące na stronie Sklepu naruszają jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, itp może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu prawa.

6.
Sprzedawca po takim powiadomieniu niezwłocznie usunie treści wskazane w powiadomieniu.


§ 12 Ochrona danych osobowych

1.
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez PHU Remal Małgorzata Bola z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Zmyślona 4.

 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  • realizacji umowy,
  • w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych prowadzonych przez Sklep
 • Kupujący podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy w należyty sposób.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Klient ma prawo m.in. do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 13 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.
Obie strony to jest Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2.
Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie oświadczenia na na adres poczty elektronicznej.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1.
Gdyby jakakolwiek części Regulaminu stała w sprzeczności z obowiązującym prawem, w miejsce  przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

2.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone do dnia wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane zgodnie ze starym regulaminem. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2020r.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel